AGRO BANK – PROGRAM AGRO TERAS

30 Jun 2018 | Berita Semasa

PROGRAM AGRO TERAS

PEMBIAYAAN MIKRO SECARA BERKUMPULAN

IMG-20180522-WA0282

Agrobank menyediakan kemudahan pembiayaan mikro kepada usahawan untuk menjalankan perniagaan berasaskan pertanian dan industry asas tani.

* Pembiayaan sehingga RM30,000.00

 

* Kadar efektif serendah 8.31% setahun

 

* Margin pembiayaan hingga 100%

 

* Tempoh kelulusan yang singkat

 

* Tanpa cagaran

 

Kelas 1 : Penerangan Asas Berkenaan Pembiayaan Mikro Agro Teras

  20180521_113702 20180521_102041 20180522_10265020180521_102919_001

Perlu menghadiri kursus disiplin kredit

 

KELAYAKAN

* Warganegara Malaysia

* Had umur : 21 tahun – 60 tahun pada tarikh tempoh matang pembiayaan

* Usahawan mikro sepenuh masa / separuh masa

* Telah melaksanakan projek / perniagaan sekurang-kurangnya selama 6 bulan

 

* Entiti individu atau pemilik tunggal sahaja

 

Kelas 2 : Menubuhkan Kumpulan

IMG-20180522-WA0290 IMG-20180522-WA0283

Pembentukan kumpulan dengan lima (5) orang ahli

TERMA DAN SYARAT

* Menubuhkan kumpulan dengan lima (5) orang ahli

* Menghadiri Mesyuarat Mingguan Agro TERAS

* Membuat bayaran pembiayaan secara mingguan

* Digalakkan membuat simpanan secara mingguan

* Telah menjalani latihan Pengukuhan Disiplin Kredit

Kelas 3 : Menandatangani Perjanjian

IMG-20180607-WA0044 IMG-20180608-WA0050 IMG-20180607-WA0048 IMG-20180608-WA0056

HAD PEMBIAYAAN

* Maksimum : RM30,000.00

* Had pembiayaan hingga 100% daripada keseluruhan kos dan tertakluk kepada penilaian kredit dan Terma & Syarat yang ditetapkan di bawah Program Agro TERAS.

  IMG-20180620-WA0013 IMG-20180620-WA0014 IMG-20180620-WA0054  IMG-20180620-WA0055 IMG-20180620-WA0080 IMG-20180620-WA0081

Pembiayaan yang diberikan hendaklah digunakan sebaik-baik mungkin oleh para usahawan

 

TEMPOH BAYARAN PEMBIAYAAN

* Hingga 188 minggu (dengan tempoh penangguhan hingga 4 minggu)

 

KADAR KEUNTUNGAN

 

* Kadar efektif serendah 8.31% setahun

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

 

* Salinan Kad Pengenalan (pemohon dan pasangan)

 

* Lesen perniagaan/permit perniagaan/dokumen sah yang boleh diterima oleh pihak Bank

 

* Salinan Perjanjian Penyewaan Premis/Tanah

 

* Gambar ukuran pasport

 

* Slip gaji/rekod jualan (3 bulan)

 

* Penyata bank (simpanan/pelaburan)

  20180601_103422 20180601_103411

Menghadiri mesyuarat dan membuat bayaran pembiayaan mingguan serta melaksanakan aktiviti yang dipersetujui